CATALOGO BUJIAS CHAMPION 2010 PDF

Como utilizar este catálogo. La función de la bujía de encendido es conducir la corriente elétrica hacia el interior de la cámara . Desde DCPR8E. CHAMPION AEROSPACE LLC. AVIATION CATALOG. AV Spark Plugs. Oil Filters. Slick by Champion. Exciters. Leads. Igniters. REVISED JANUARY ®. Catalogo Bujias Denso Uploaded by . Catalogue / Catalogue Bereich und Hex-Größe 1 27 CHAMPION I x мм Q 14x16x

Author: Banos Nekora
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 26 January 2016
Pages: 59
PDF File Size: 11.62 Mb
ePub File Size: 13.49 Mb
ISBN: 470-5-34615-880-1
Downloads: 49823
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogurr

Ce qui rend son estimation difficile. FIN Opplysningene i katalogen kan bare brukes til typeidentifikasjon.

Ngk Catalogo Motos 14 15

NGK safeguards for accuracy and the mentioned characteristics in accordance with the current state of the art technology. Ook kan de behuizing uitzetten of zich verdraaien.

Le applicazioni di questo catalogo non devono essere riferite a motori chammpion su velivoli. NGK takaa tarkkuuden ja mainittujen ominaisuuksien yhdenmukaisuuden nykyisen, ajanmukaisen tuotantoteknologian mahdollistamalla tavalla.

Erkennbarer Irrtum sowie offensichtliche Druckfehler unterliegen der Sorgfaltspflicht des Anwenders. Naturale conseguenza sono fenomeni di surriscaldamento e danni al motore. Questa edizione annulla quelle precedenti.

Catalogo Bujias ACDelco 07 05 – [PDF Document]

De garantieperiode van de fabrikant voor materiaalfouten of onbevredigde prestaties is 24 maanden vanaf de aankoopdatum, vooropgesteld dat de door de autofabrikant voorgeschreven vervangingsintervallen worden opgevolgd. Hvis det bliver valgt for lavt, truer kompressionstab og overophedning.

D This application list is only valid for type identification.

Want zelfs voor vakmensen uit een garage is het vrijwel onmogelijk om het aandraaimoment te schatten. Dat komt doordat een aandraaimoment berekend wordt door twee grootheden met elkaar te vermenigvuldigen: P Questo catalogo deve essere utilizzato come indicazione generica. We do not accept any responsibility in respect of legal claims arising out of the contents of this list.

  JUMPSTART SOLARIS 10 SPARC PDF

A break of the insulator or middle electrode as a result of vibrations is also feasible. Wettige aanspraak volgens FAA richtlijnen voor vliegtuigmotoren is in deze uitgave niet opgenomen.

Bij publicatie van deze uitgave komen alle vorige catalogi te vervallen. Uitgezonderd hiervan zijn normale slijtage en elke vorm van raceactiviteiten. De aandraaimomenten zijn afhankelijk van het cilinderkopmateriaal en de schroefdraaddiameter Als het aandraaimoment te hoog is, kan de bougie afbreken. Se la coppia risulta troppo bassa potrebbero verificarsi perdite di compressione e surriscaldamenti.

Most spark plug failures can be traced back to an incorrect tightening torque. Als het aandraaimoment te laag is, bestaat gevaar voor compressieverlies en oververhitting. Heat dissipation zones are disrupted, overheating and melting of the electrodes or even engine damage can occur.

If it is set too low, there is a risk of compression losses and overheating. Denne katalogen erstatter alle tidligere utgaver.

De bougies, gloeibougies en bougiedoppen die in onze ctalogo staan, kunnen in de motoren worden gebruikt die we in onze catalogus aanbevelen. Recognizable mistakes, such as printing errors are subject to careful scrutiny by the user. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. La condition de base requise est une manipulation objective et correcte des produits NGK.

Undtaget er normal slitage og enhver form for racing aktiviteter.

Catalogo Bujias ACDelco 07 05

Quedan excluidos de este punto el desgaste normal y cualquier forma de actividades deportivas. Kataloogis antud soovitused ei kehti lennukitele paigaltatud, FAA poolt heaks kiidetud mootoritele. NGK staat garant voor nauwkeurigheid en genoemde karakteristieken overeenkomstig de huidige ultramoderne technologie. Ook is een breuk van de isolator of de middenelektrode denkbaar als gevolg van trillingen. Innholdet i denne listen er ikke juridisk bindende.

  SELASA BERSAMA MORRIE PDF

The cbampion can also expand or warp. Als een bougie uitvalt, is een verkeerd aandraaimoment meestal de oorzaak hiervan. Honda VTXL If the tightening torque is set too high, the spark plug can snap off. Excluded from this is normal wear and tear and any form of racing activities.

The spark plugs, glow plugs, and caps listed in our Catalogue can be used in the engines which we recommend in our catalogue. I Denne anvendelsesliste kan kun bruges til typeidentifikation.

NGK garanterer for feilfrihet og de egenskaper som beskrives i henhold til gjeldende teknologisk standard. Esto se debe a que los pares de apriete se calculan multiplicando dos dimensiones: La force au point de rotation et la longueur du levier. Tennplugganbefalinger i forbindelse med FAA-retningslinjer for flymotorer er ikke tatt med i denne utgaven. Basisvoorwaarde hiervoor is het juiste gebruik van het NGK product.

That is because a torque can be calculated from two sizes which are multiplied by one cataloyo Related publications Share Embed Add to favorites Comments. Auch ein Bujjias von Isolator oder Mittelelektrode infolge von Vibrationen ist denkbar.

Basic condition for this is the proper use of the NGK product.